Etablering av aksjeselskap
Fyll inn og vi tar oss av det!

Vi har laget en enkel nettløsning for stiftelse av AS. Du trenger kun fylle ut vårt online "starte AS"-skjema, så tar vi oss av registreringen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt!

Kontakt information

Det er tøft å dra i gang noe nytt. Vi kan bistå deg som skal starte bedrift. Vi hjelper deg med selskapsetableringen og vi tar oss god tid til å veilede deg.

Det er spesielt viktig i startfasen at du får forståelse for regnskap og økonomi og etablerer gode rutiner og systemer som vil være til stor nytte i videre utvikling av ditt selskap.

Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysundregisteret. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

Ønsker selskapet å ha revisor?

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

Selskaps informasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
Postadresse kan man velge fritt.

Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her. Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting

Eiere (aksjonærer)

Det er tøft å dra i gang noe nytt. Vi kan bistå deg som skal starte bedrift. Vi hjelper deg med selskapsetableringen og vi tar oss god tid til å veilede deg.

Det er spesielt viktig i startfasen at du får forståelse for regnskap og økonomi og etablerer gode rutiner og systemer som vil være til stor nytte i videre utvikling av ditt selskap.

Person

Firma

Person

Firma

Firma

Person

Firma

Person

Firma

Person

Firma

Person

Firma

Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Daglig leder

Styreleder

Daglig leder

Styrets leder

Nytt styremedlem

Nytt varamedlem

Nytt styremedlem

Styrets varamedlem

Nytt styremedlem

Nytt styremedlem

Nytt varamedlem

Nytt styremedlem

Styrets varamedlem

Nytt styremedlem

Nytt varamedlem

Nytt styremedlem

Styrets varamedlem

Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger oss som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis. Om du ikke velger oss som regnskapsfører vil du bli fakturert for kr 2 990,- eks mva for stiftelsen etter at selskapet er registrert.

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme
overens med hverandre.

Skjema er nå sendt!

Du hører fra oss så som fort som mulig om dine muligheter

Oida, noe gikk feil. Se opp siden for å finne mulige tomme felt

Vurderer du å bytte regnskapsfører?

Slå av en prat med oss om dine muligheter!

Takk for din henvendelse, vi kontakter deg snarest!
Oida, noe gikk feil. Prøv igjen.

Epostadressen din er helt trygg hos oss.